Doktorparkens Grundejerforening

 

Vil du have hejst flaget på vejen?
Kontakt vores flagmand: Axel Frederiksen, Doktorparken 36 G , 98 38 10 10

NYT: Nu kan du se nedenstående dokumenter:

Vedtægter for ejerlaug

Parkeringsreglement

Deklaration

Email til bestyrelsen ved spørgsmål:

Bestyrelsen@ejerlaugetdoktorparken.dk

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen april 2017:

Formand: Brian Pedersen Doktorparken 42 22 27 71 36
Næstformand: Klaus Rytter Pedersen Doktorparken 55 52 19 13 61
sekretær: Camilla Knapp Pihl Doktorparken 7 21 48 07 16
Kasserer: Morten Bjerkvig Jølnæs Doktorparken 35 31 41 39 38
Medlem: Bo Thiemer Doktorparken 67 20 76 14 46
1. suppleant: Henrik Venstrup Nielsen Dokorparken 19 28 96 51 20
2. suppleant: Michellé Linde-Hansen Doktorparken 68 20 84 84 14
revisor: Carl Ejgil Rasmussen Doktorparken 69 22 52 11 47
revisor suppleant: Thomas Tage Pedersen Doktorparken 71 31 25 81 23
Flagmand: Aksel Frederiksen Doktorparken 36G 61 71 30 33
       
Legepladsudvalg: Michellé Linde-Hansen Doktorparken 68 20 84 84 14
  Kristoffer Hjort Storm Doktorparken 6 53 37 27 00