Landsbyløft  Ellidshøj

Update 2017:

- Kirkepladsen har fået sit reakreative område med borde og bænke.

- Belysning ved kirken er på plads

- 40 km skiltning samt skilte med " gennemkørsel forbudt for lastvogne"

- 32 lindetræer på hovedgaden

- oprenset mose er nu en flot sø

- fredsskov er en flot lille park kaldet Præstehaven

- skilte med Præstehaven samt Ellehøjen

- natursti ved og under tunnel i den nordlige ende af Ellidshøj

- Banedanmark har sat to lysmaster samt lys i tunnel.

- der arbejdes stadig på belysning på Holmgaardsvej......

 

Klik på linket og læs mere om tiltagene:

- Projekterne marts 2015

Præstehaven nomineret til Årets Bygværk 2015

 

Plantegninger over ( klik ):

Kirkepladsen Selv kirkepladsen bliver klippet 3 gange om året, og der kommer  vilde urter i græsplænen. Der kommer en plads med stenbelægning, hvor der bliver opstillet borde og bænke til at skabe et flot og indbydende rum i det fri.

Oprensning af sø Søen ved stadion bliver oprenset i 2015 og der bliver lavet en sti ind til stadion, så man kan gå en tur omkring søen og videre ind på de flotte grønne plæner samt nyde livet ved legepladsen.

træer langs Ellidshøjvej Der plantes 32 linde-træer langs Ellidshøjvej i 2014.

 

Referat fra Landsbyløft april 2013

Multibane powerpoint

Multibane placering

Fællesspisning med landsbyløft april 2013

Marts 2013

April 2012

 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og

arbejdsgruppen i Ellidshøj arbejder sammen for at vores fantastiske

landsby kan få et løft.

 

Arbejdsgruppen består af:

Navn Telefon E-Mail
Steen Jessen 61 71 46 06 antfarm@mail.dk
Mette Nødskov 40 75 97 25 noedskov@kabelmail.dk
Jørgen T. Olsen 30 22 28 00 jtol@privat.dk
Diana Paarmann 24 44 70 05 paarmanndiana@mail.dk

 

Læs hele folderen her...