Den kommunale dagpleje

I Ellidshøj er vi friske dagplejere:

Maibritt Lynnerup Lund har plads til 4 børn

Åbningstider: 07.00-16.30

Faglighed:

Den enkelte dagplejer får minimum 4 årlige besøg af dagplejepædagogen, hvor vi i sammenarbejde vurderer det enkelte barns trivsel og behov. Ligeledes er der et tæt sammenarbejde med de fire tværfaglige teams, der tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. De fire tværfaglige teams består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog.

I den kommunale dagpleje har vi mulighed for at komme på forskellige kurser flere gange om året, nogen er frivillige andre er obligatoriske. Vi kan bl.a. blive certificeret grøn dagplejer eller idræts dagplejer efter et kursusforløb.

Hvert år sætter vi fokus på et specifikt område. I 2011 var der fokus på bevægelse og sund mad. Vi deltog i "Kroppen på toppen", hvor vi fik nogle legeredskaber med hjem, samt nogle sjove lege, som vi bruger i hverdagen. Vi var ligeledes på et aftenmøde med kokken Claus Meyer, hvor vi fik en bog med sunde og sjove opskrifter. I år 2012 er fokusområdet inklusion.

Samvær og arrangementer:

Den første tirsdag i måneden mødes alle 4 dagplejere i Ellidshøj Børnehave, hvor målet er, at børnene kan blive trygge med pædagogerne, så de er klar til den store omvæltning, når de skal i børnehave. Vores erfaring er, at det giver børnene en god start, da de på forhånd kender børnehavens rammer.

De øvrige tirsdage mødes alle 4 dagplejere i vores legestue, som ligger i idrætsforeningens klubhus. Nogle gange har vi heldagslegestue, hvor vi er sammen hele dagen. Vi er glade for at kunne mødes mindst én gang om ugen, da vi mener det gavner børnene: De får relationer på kryds og tværs af dagplejerne, og de lærer at begå sig i større grupper. Børnene profiterer også af, at de herved oftest kender deres gæstedagplejer og dennes børnegruppe.

Hver fredag har vi mulighed for at gå i gymnastiksalen, hvor vi hopper og danser og får pulsen op. Vi spiser samtidig vores medbragte mad.

Vi afholder forældrearrangementer i legestuen, hvor vi f.eks. holder fastelavn, julehygge og dagplejerdagen i maj måned.

Vi afholder også sommerudflugter, der f.eks. kan være at tage til Ferslev forsamlingshus. Èn gang om året mødes vi og tager i zoologisk have. Derudover kan vi finde på at mødes på byens legeplads eller på FDF-pladsen.

Dagplejen var i år med til Danmarks indsamling til børn i Afrika, hvor vi bagte cup cakes og solgte dem. Hele landet solgte for 161.700 kr. Tak til forældrene for den store opbakning.

- Maibritt Lynnerup Lund