Velkommen

Er du ny i byen, så kan du hente en velkomst pdf, der fortæller lidt om byen.

Velkomsthæfte

Klik her for at download velkomsthæfte.

Kommende begivenheder 2021:

D. 29/10: Halloween for voksne

D. 30/10: Halloween for børn

D. 20/11: Julemanden kommer

D. 21/11: Julebanko

Hold øje med facebook siden

Ellidshøj Borgerforeningen

Der kommer løbende mindre aktiviteter for byens borgere.

 

 

 

 

Ellidshøj by og borgere ønsker alle tilflyttere hjertelig velkommen, og vi håber, I kommer til at kunne lide byen og vores sammenhold.

Vi håber, I vil deltage i diverse aktiviteter i foreninger og skole m.m.

Tjek Facebook : Ellidshøj Borgerforening ( læs mere om de kommende begivenheder)

Frivilligliste
Lær flere af dine medborgere at kende.
Vi har oprettet en liste af frivillige, der kan hjælpe til ved diverse aktiviteter.
Brug nogle få timer årligt på at hjælpe os med at få tingene til at fungere.
Vi mangler flere på listen - meld dig her.
Du vil kun blive kontaktet vedr. det, du gerne vil hjælpe med.

SMS Hjertestopordning læs her...

HUSK

Alle foreninger bedes huske at melde ind til webmaster med ændringer til deres side eller nye tiltag fx fællesture, gåtur, fællesspisning, m.m.

HUSK at sende en mail med info,
hvis du har aktiviteter til byens side...

Kontigent - Ellidshøj Borgerforening

(SE INFO FOR BETALING UNDER FORENINGER, BORGERFORENINGEN!)

Husstand 150 kr   -  enlig   75 kr

Mobilpay 14449 ( Ellidshøj Borgerforening)

bank - sparnord 9296 2071216007

Giv lyd, hvis du vil have besøg:)