Indkaldelse til Generalforsamling i Borgerforeningen 

d. 27. februar 2019 kl. 18.00 i Klubhuset på Våsevej

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg er:

Mette Nødskov, Jesper Jensen, Hafdis Hedinsdottir.

( kom frisk, der er ledige pladser i bestyrelsen og som suppleant)

suppleanter : Camilla Knapp Pihl og Michael Linde-Hansen

5. Valg af revisor samt suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d. 20. februar 2019

via mail: borger9230@gmail.com

For at være sikker på at have mad nok, så send lige en sms eller mail til :

Mette mail: borger9230@gmail.com eller 40 75 97 25