Generalforsamling Borgerforeningen

Start dato: 12. november 2013 18:00

Slut dato: 12. november 2013 20:00

Beskrivelse:

 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 12. november 2013 kl. 18.00
på Ellidshøj Skole
Så indkaldes der til den årlige generalforsamling i Borgerforeningen. Brug et par
timer på foreningslivet og gå rigere hjem - og mæt 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er: Mette Nødskov og Cathrine Gjerulff - begge genopstiller.
Marianne Ax træder ud af bestyrelsen og skal erstattes.
Der skal i alt vælges 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) og 2 suppleanter (1 år)
5. Valg af revisor samt suppleant
Leo Nøhr har 1 år endnu som revisor. Der skal vælges 1 suppleant (1 år)
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 125 kr. pr. husstand og 75 kr. for
enlige. Dette kan træde i kraft fra næste år (2014).
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Herefter spisning og spredt snak. Ris, ros og spørgsmål til bestyrelsen m.fl.
FORSLAG TIL BEHANLDING:
Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse ifølge
vedtægterne medtages i dagsordenen. Forslag skal derfor være bestyrelsen i
hænde en uge før generalforsamlingen.
TILMELDING: Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men hvis vi skal have en
chance for at lave den rette mængde mad, vil vi meget gerne have din tilmelding
hos Jørgen på tlf. 30 22 28 00 - senest dagen før, tak.

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 12. november 2013 kl. 18.00

på Ellidshøj Skole

Så indkaldes der til den årlige generalforsamling i Borgerforeningen. Brug et par

timer på foreningslivet og gå rigere hjem - og mæt 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 

På valg er: Mette Nødskov og Cathrine Gjerulff - begge genopstiller.

Marianne Ax træder ud af bestyrelsen og skal erstattes.

Der skal i alt vælges 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) og 2 suppleanter (1 år)

 

5. Valg af revisor samt suppleant

Leo Nøhr har 1 år endnu som revisor. Der skal vælges 1 suppleant (1 år)

 

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 125 kr. pr. husstand og 75 kr. for

enlige. Dette kan træde i kraft fra næste år (2014).

 

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Herefter spisning og spredt snak. Ris, ros og spørgsmål til bestyrelsen m.fl.

FORSLAG TIL BEHANLDING:

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse ifølge

vedtægterne medtages i dagsordenen. Forslag skal derfor være bestyrelsen i

hænde en uge før generalforsamlingen.

TILMELDING: Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men hvis vi skal have en

chance for at lave den rette mængde mad, vil vi meget gerne have din tilmelding

hos Jørgen på tlf. 30 22 28 00 - senest dagen før, tak.

 

 
Copyright © - Ellidshøj